bilde ko parada kad esi afk par ilgu
Konkursi un pasākumi
6
0
topic
War3 Duo × 4
yostu
Veterāns
Lietotājs
maikls
2702 atbildes forumā
Online: 94d 22h 29m
Redzēts 8. septembrī, 04:59
3 Brīdinājumi
Pievienots, 13. jūnijā, 11:59

 

×  ×

Noteikumi

× Kategoriski aizliegts lietot jebkādas palīgprogrammas: sods - automātiska diskvalifikācija no sacensībām + liegums serverī uz mūžu

× Kategoriski aizliegts pārkāpt vispārējos servera noteikumus

 

×  ×

Rules

× It is strictly forbidden to use any cheats: punishment - automatic disqualification from the contest + permanent ban on server

× It is strictly forbidden to violate general server rules

 


 

 

×  ×

Pieteikšanās atvērta līdz brīdim, kad tiks pieteiktas vismaz 5 komandas

 

Sacensību norise

Katrai komandai jāsavāc pēc iespējas vairāk killi WAR3 serverī, komanda ar visvairāk killiem uzvar

Minimālais killu skaits, kurš jāsavāc katram dalībniekam: 500, visai komandai kopā: 1000

Ja kāds no komandas biedriem nesavāc norādīto killu skaitu, saņem +1 brīdinājuma punktu forumā

 

×  ×

Application is open until there's at least 5 teams applied

 

Course of the competition

Every team has to obtain the most kills, team with most kills wins

Minimum kills needed to obtain: 500, total for each team: 1000

If a teammate hasn't obtained specified amount of kills, receives +1 warning point in forum

 


 

 

×  ×

Balvas

 1'500'000 EXP + 1'500'000$ + awards forumā katram komandas biedram 

 1'000'000 EXP + 1'000'000$ + awards forumā katram komandas biedram 

 500'000 EXP + 500'000$ + awards forumā katram komandas biedram 

 

SVARĪGI: Ja sacensībām piesakās 7+ komandas, tad papildus trīs labākās komandas saņems VIP serverī

 

×  ×

Prizes

 1'500'000 EXP + 1'500'000$ + award in forums for every team member 

 1'000'000 EXP + 1'000'000$ + award in forums for every team member 

 500'000 EXP + 500'000$ + award in forums for every team member 

 

IMPORTANT: If there are 7+ teams applying to this contest, then three best teams gets an extra VIP in server.

 


 

×  ×

Komandas pieteikšana

Komandas nosaukums:

Komandas sastāvs [ MAX: 2 spēlētāji ]:

URL uz katra dalībnieka WAR3 statiem:

Novēlējums konkurentiem:

 

×  ×

Team application

Team name:

Team composition [ MAX: 2 players ]:

URL of every members WAR3 stats:

Wish for contestants:

DarkPrincess^
Moderators
Meitene zeltene
💋 Dieviete 💋
Administrātora vietniece
3610 atbildes forumā
Online: 57d 21h 8m
Redzēts Vakar, 22:58
Pievienots, 28. jūnijā, 21:55
0
post

Nav neviens pieteikums. Konkurss nenotiks.

 

 

TC.

Lietotāji skatās šo tēmu: 0